Quotes

Ik ben van mening dat persoonlijke zaken, zoals religie en spiritualiteit, dingen zijn die ik alleen met intimi bespreek. Ik denk dat het, in zekere zin, lijkt op seksualiteit, dat het iets aanspreekt wat privé is – Mohsin Hamid (Pakistaans schrijver)

Arguing that you don’t care about the right to privacy because you have nothing to hide, is no different than saying you don’t care about free speech because you have nothing to say – Edward Snowden (Amerikaanse klokkenluider)
Privacy isn’t about something to hide. Privacy is about something to pro- tect. And that’s who you are. That’s what you believe in. That’s who you want to become – Edward SnowdenVraag: Ben je het eind met deze quotes? 

Definities

Wikipedia zegt: Privacy, persoonlijke levenssfeer, privésfeer of eigenruimte schermt personen of groepen af van bespieding en beïnvloeding. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt, of invloed op heeft. De afscherming van beïnvloeding wordt ook omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Het is een universeel mensenrecht, een fundamentele vrijheid en een grondrecht.

Van Dale zegt: de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn: iemands privacy schenden zich ongevraagd met zijn privéleven bemoeien.

Vraag: Wat is jouw definitie van privacy?

Stelling

‘De jongste generatie moet zich vast voorbereiden op het moeilijke gesprek met hun kinderen: “Papa en mama, hoe konden jullie zó dom en naïef zijn?”’ uit het artikel De volgende crisis heet privacy (NRC)
Vraag: Vind jij dat we met z’n allen dom en naïef zijn?